Disclaimer | placora.be

Disclaimer

Algemeen

PLACORA BVBA besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan PLACORA BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer PLACORA BVBA verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal PLACORA BVBA onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. 

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is PLACORA BVBA niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat PLACORA BVBA geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. PLACORA BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 059/80.20.70 (elke werkdag van 09 tot 16 uur). 

Handelsmerken 

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van PLACORA BVBA, de bedrijfsnamen en -logo's) zijn beschermde handelsmerken. 

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de PLACORA BVBA-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd.

 

Heeft u vragen? Bel ons op 059 80 20 70